Egen tillverkning av plåtprodukter

Stort sortiment av väggplåt

Plåthuset lagerför väggplåt i många olika längder, färger och profiler. Vi har ett stort sortiment med hög kvalitet vilket gör att du höjer kvaliteten på hela byggnaden.

Vad är sandwichpaneler?

Sandwichpaneler används till fasader, mellanväggar och tak vid konstruktion av våra framgångsrika Dacohallar:

  • industribyggnader
  • kontor
  • kommersiella byggnader
  • sporthallar
  • kraftvärmeverk.

Sandwichpaneler är lämpliga inom livsmedelsindustrin och andra miljöer med höga krav på hygienstandard. Sandwichpaneler är kostnadseffektiva och består av två lager förlackerade stålplåtar med en inre isoleringskärna emellan.

Isoleringsmaterialet som används är en brandklassad mineralull, glasull eller polyuretanskum.

Kontakta oss om plåtprodukter