Oisolerade stålhallar

Kompletta oisolerade stålhallar

Plåthuset levererar kompletta oisolerade stålhallar till industribyggnader, utställningshallar, varuhallar, lagerhallar, maskinhallar, ridhallar, fritidsanläggningar med mera.