Oisolerade hallar

Kompletta oisolerade hallar

Plåthuset i Enköping levererar kompletta oisolerade hallar till industribyggnader, utställningshallar, varuhallar, lagerhallar, maskinhallar, ridhallar, fritidsanläggningar med mera. Vi bygger oisolerade hallar i hela Mellansverige - välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss om oisolerade hallar