Isolerade hallar

Isolerade hallar med sandwichelement

Plåthuset har specialiserat sig på att bygga prisvärda isolerade hallar. Genom att bland annat använda sandwichelement får vi ner byggtiderna och möter samtidigt Boverkets skärpta krav. Med vår kunskap, erfarenhet och våra kontakter har vi möjlighet att hjälpa dig i alla steg mot en ny lokal.

Sandwichelement ger kortare byggtid

Sandwichelement kortar ledtiderna på våra byggen, vilket gör att kunderna kan flytta in tidigare än beräknat i våra isolerade hallar. Andra fördelar är att man inte får några köldbryggor. Mellanväggar, entresolplan, dörrar, portar, fönster, trappor med mera är givetvis också sådant som vi har oerhört bra koll på.

Kontakta oss om isolerade hallar