Isolerade hallar

Isolerade hallar med sandwichelement

Plåthuset har specialiserat sig på att bygga prisvärda isolerade hallar. Genom att bland annat använda sandwichelement får vi ner byggtiderna och möter samtidigt Boverkets skärpta krav. Med vår kunskap, erfarenhet och våra kontakter har vi möjlighet att hjälpa dig i alla steg mot en ny lokal.

Sandwichelement ger kortare byggtid

Sandwichelement kortar ledtiderna på våra byggen, vilket gör att kunderna kan flytta in tidigare än beräknat i våra hallar. Andra fördelar är att man inte får några köldbryggor. Mellanväggar, entresolplan, dörrar, portar, fönster, trappor med mera är givetvis också sådant som vi har oerhört bra koll på.

Mångsidiga hallkonstruktioner och nöjda kunder

Våra hallar kan du använda till många olika ändamål och i olika verksamheter. Så här svarade en av våra kunder på frågan om vad de använder sina hallar till:

– I våra hallar från Plåthuset har vi sporthall, lager, kontor, bilförsäljning, bilförädling och restaurang.

På frågan varför de väljer Plåthuset nämnde de bland annat bra kvalitet, bra service och bra priser.

Läs hela intervjun

Kontakta oss om isolerade hallar